Menu

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Nguyên liệu nhập khẩu 100% tại nguồn nguyên liệu số 1 trên thế giới NewZeland với đầy đủ các tiêu chuẩn Quốc tế về sữa để kết tinh cho ra đời dòng sữa non Natrumax thần kỳ.

 

Chat với chúng tôi